Category: Cultural Events Page 2 of 8

Online Coffee Hour-The Korean Community in Jerusalem

מוסיקה קוריאנית ומוסיקה בקוריאה- שישי קוריאני עם נווה כליל החורש

בואי אהובתי ונבלה יחדיו”: מוסיקה בקוריאה ומוסיקה קוריאנית- הרצאתה של נָאוֶה כליל החורש, חוקרת ומוסיקולוגית שמתמחה במוסיקה קוריאנית מסורתית. בהרצאה זו יצאנו למסע חוצה גבולות אל העולם העשיר והמיוחד של המוסיקה הקוריאנית המסורתית. דרך המוסיקה התוודענו אל הדרך שבה עקרונות התרבות הקוריאנית מתבטאים דרך הסגנונות השונים במרחב המוסיקלי בקוריאה, מתקופת ג’וסון ועד העת המודרנית. על הדרך גילינו גם מה הקשר בין כלי הקשה למאבק פוליטי, איפה דווקא מותר להפריע בהופעות, ומה זה אומר מוסיקה מסורתית בקוריאה.

:להלן ההקלטה של ההרצאה לכל מי שפספס.ה

https://youtu.be/sVy3ZeFXQgI

קוריאה והעולם- ספרון דיגיטלי של האקדמיה ללימודי קוריאה, כעת בעברית

אנו שמחים לחלוק עמכם חדשות טובות, ולבשר על תרגומו של הספרון ‘קוריאה והעולם’ של האקדמיה ללימודי קוריאה, לעברית. בספרון זה תוכלו לקרוא על ההיסטוריה של חצי האי הקוריאני, ועל היחסים בין חצי האי לעולם.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לאקדמיה ללימודי קוריאה ולשגרירות קוריאה בישראל על התמיכה, לדני קושילביץ על התרגום ולד”ר אירה ליאן, ראשת מדור קוריאה באוניברסיטה העברית, על העריכה האקדמית.

לנוחיותכם מצורפת הגרסה הדיגיטלית והחינמית:

http://ebooknara.com/ebook/%EB%94%94%EC%97%94%EB%B9%84/20201122

שנה אזרחית טובה לכולם!

וובינאר בנושא איחוד חצי האי הקוריאני; היבטים היסטוריים ולאומיים

הפורום ללימודי קוריאה והפדרציה האוניברסלית לשלום קיימו וובינאר בנושא איחוד חצי האי הקוריאני. בוובינאר נידונו ההיבטים ההיסטוריים, הלאומיים והגיאופוליטים של האיחוד

איחוד חצי האי הקוריאני- וובינר קוריאה

:שמחים להזמינכם לוויבנאר בנושא UPF-הפורום ללימודי קוריאה ו

.איחוד חצי האי הקוריאני: היבטים היסטוריים, לאומיים וגיאו-פוליטיים

https://us02web.zoom.us/j/6737281548 :קישור לאירוע

Page 2 of 8

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén