הפורום ללימודי קוריאה והפדרציה האוניברסלית לשלום קיימו וובינאר בנושא איחוד חצי האי הקוריאני. בוובינאר נידונו ההיבטים ההיסטוריים, הלאומיים והגיאופוליטים של האיחוד