:שמחים להזמינכם לוויבנאר בנושא UPF-הפורום ללימודי קוריאה ו

.איחוד חצי האי הקוריאני: היבטים היסטוריים, לאומיים וגיאו-פוליטיים

https://us02web.zoom.us/j/6737281548 :קישור לאירוע