יום שישי 16 באוקטובר 2020 בשעה 11:00

:קישור להרשמה

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw_40Gdf3xtiK_C72IkHWId-mdRoLtEr9bubu5FcoNYwbymA/viewform?gxids=7628

חג שמח,

פורום לימודי קוריאה בישראל.