עלון זה של מכון פריברג באוניברסיטה העברית, מופץ למאות חוקרים של אסיה ברחבי העולם. השנה התראיינה ראשת מדור קוריאה הנכנסת- ד”ר אירה ליאן ובו הציגה את תחומי מחקרה לאורך שנים וציינה בין היתר את החשיבות שבלימודי קוריאה. היא הציגה את היותה של קוריאה מקרה בוחן מרתק של נס כלכלי, והן נס תרבותי בזירה הבינלאומית. עוד הציגה את חזונה בקידום המדור על שלל גווניו.

בנוסף על כך, תוכלו לקרוא בעלון כתבה של תלמידת המדור- גביינש אדיסו על שבוע קוריאה שחל במהלך חודש יוני 2020, ועל הרשמים בקיומו של האירוע בפלטפורמה וירטואלית בצל הקורונה.

להלן הקישור לעלון:

https://eacenter.huji.ac.il/sites/default/files/sandbox/files/newsletter_2020.pdf