Day: December 31, 2020

קוריאה והעולם- ספרון דיגיטלי של האקדמיה ללימודי קוריאה, כעת בעברית

אנו שמחים לחלוק עמכם חדשות טובות, ולבשר על תרגומו של הספרון ‘קוריאה והעולם’ של האקדמיה ללימודי קוריאה, לעברית. בספרון זה תוכלו לקרוא על ההיסטוריה של חצי האי הקוריאני, ועל היחסים בין חצי האי לעולם.

בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לאקדמיה ללימודי קוריאה ולשגרירות קוריאה בישראל על התמיכה, לדני קושילביץ על התרגום ולד”ר אירה ליאן, ראשת מדור קוריאה באוניברסיטה העברית, על העריכה האקדמית.

לנוחיותכם מצורפת הגרסה הדיגיטלית והחינמית:

http://ebooknara.com/ebook/%EB%94%94%EC%97%94%EB%B9%84/20201122

שנה אזרחית טובה לכולם!

וובינאר בנושא איחוד חצי האי הקוריאני; היבטים היסטוריים ולאומיים

הפורום ללימודי קוריאה והפדרציה האוניברסלית לשלום קיימו וובינאר בנושא איחוד חצי האי הקוריאני. בוובינאר נידונו ההיבטים ההיסטוריים, הלאומיים והגיאופוליטים של האיחוד

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén